Zina Vogėlienė - viena savičiausių šiuo metu aktyviai dirbančių Lietuvos dailininkių tekstilininkių. Jos kūrybiniai ieškojimai išsiskiria nūdienos lietuvių tekstilės kontekste ir imponuoja pirmiausia savo įvairumu. Tapyba aliejumi ir akvarele, gobelenai, mažoji tekstilė, įvairūs objektai rodo veikiau apie siekimą byloti universalia šiuolaikinio meno kalba, nei apie varžymąsi siauruose šakiniuose rėmuose. Anksčiausiai dailininkė išgarsėjo savo unikaliais sienų kilimais. Išausti tradicine gobeleno technika, jie alsuoja neįprasta, gyva tapybos laisve. Spalvinė orkestruotė, kolorito masių santykiai ir ritminės slinktys, primenančios teptuko judėjimą, sustingsta tekstiliškose plokštumose savitais individualizuotais vaizdais. Jie neliteratūriški, nors kupini abstrakcijos provokuojamos dvasinės įtampos: jie ir medžiagiški, ir kartu atsiribojį nuo moderniosios tekstilės vaizdinių trafaretų. Pastarųjų metų dailininkės kūrybą žymintis naujos unikalios meninės raiškos, atrandant ir įvaldant neįprastas medžiagas, jų savitą kalbą, siekis, praplečia ne tik pačios autorės ieškojimų horizontą. Sugebėjimas įžvelgti meninį, juolab tekstilinį materiją pačioje kasdienybėje (dulkių tinkluose, kavos tirščiuose, nuodėguliuose, vabzdžių, augalų pasaulyje) griauna ir tam tikrus visoje taikomojoje-dekoratyvinėje dailėje įsitvirtinusius tabu, pirmiausia patį užsisklendimą uždaros mokyklos stilistikos rėmuose. Z. Vogėlienės personalinė kūrybos paroda, surengta 1991 m. šiuolaikinio meno centre, kurioje unikalus trapios poetikos tekstilinis pasaulis atsiskleidė netikėta erdvinės instaliacijos kalba, tapo vienu įdomiausiu, įsimintiniausiu renginių nūdieniniame Lietuvos taikomosios dekoratyvinės dailės gyvenime. Z.Vogėlienė pastoviai dalyvauja parodose Lietuvoje, yra eksponavusi savo darbus ir daugelyje svarbių tarptautinių renginių, bei pelnė apdovanojimų: Baltijos šalių taikomosios-dekoratyvinės dailės trienalėse Taline (1988 m. - grand prix), įtakingose taikomosios dailės parodose Lodzėje (1981 m.), Erfurte (1984 m. 1986 m.), Kioto (1989 m.), tarptautinėje juvelyrikos parodoje Legnicoje, Lenkija (1988 m. - II premija). 1993 m. jos darbai (gobelenas ir juvelyrika) eksponuojami didžiulėje Skandinavijos ir Baltijos šalių taikomosios dailės ir dizaino parodoje “Nuo svajonių iki realybės”, keliavusioje per visas Baltijos valstybes ir Švediją. Lolita Jablonskienė 

© 2021 zina vogėlienė